AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Derrigorrezko dokumentuak

  • Familia liburuaren fotokopia, ikasle, anai-arreba, gurasoena.
  • Ikaslearen eta gurasoen Nortasun Agiriaren fotokopia.
  • Familiaren bizilekuaren ziurtagiria gehienez 3 hileko antzinatasuna duena.
  • EAEtik kanpo eskolatutako ikasleek, egiten ari diren ikasketen ziurtagiria.
  • Ikaslea etxean hartu bada, egoera hori egiaztatzen duen ziurtagiri ofiziala.
  • Familia banandu/dibortziatuak: ezkontide ohiaren baimen idatzia/ ebazpen judiziala e.a.
  • Muturreko prematuritate edo prematuritate handiagatik: ziurtatzen duen txosten medikua
  • Hezkuntza-laguntza berariazko premiei buruzko galdetegia, behar bezala beteta.
  • Aitortutako Hezkuntza Premia Bereziei buruzko diagnostikoa, halakorik izanez gero.
  • Puntuazioa eskatzen denean, behar diren egiaztagiriak aurkeztu behar dira.