Eskola Kontseilua

ESKOLA KONTSEILUA

Heziketa Komunitateko estamentu guztien ordezkariak biltzen dituen Ordezkaritza Organo Gorena da.

Hauek dira besteak beste funtzio garrantzitsuenak:

1. Urteko programaketa orokorra onartzea eta ebaluatzea.
2. Kultura, kirol eta dibertumenduko ekintzetan Eskolaren parte hartze irizpideak jarri.
3. Beste eskolekin lankidetza harremanak ezarri helburu kultural eta hezigarriekin.
4. Diziplina gai larriak konpondu.
5. Titularrak proposatutako Eskolako aurrekontua.
6. Titularrak proposatutako Eskolako Barne Araudia onartu.
7. Eskolako eguneroko martxa gainbegiratu administrazio eta irakaskuntza alderdiei dagokionez.
8. Eskoletan ikasleen onarpenari dagozkion arau orokorrak betetzea bermatu.
9. Eskolako Barne-arautegia onartu.

ESKOLA KONTSEILUKO PARTAIDEAK:

– Zuzendaria. XABIER CENDOYA
– Ikastetxearen titularraren hiru ordezkari: AGUSTIN LÁZARO – AGUSTIN LUCAS – JOAQUÍN GOGORZA
– Irungo Udalako ordezkari bat: SERGIO CORCHÓN
– Ikastetxeko irakasleen lau ordezkari: AMAIA IZAGIRRE, REBECA IZAGUIRRE, LAURA BARANDIARAN, ENDIKA GARRIDO
– Ikastetxeko ikasleen gurasoen edo tutoreen lau ordezkari: GORKA VELAZ, LEIRE BAILADOR, MARINA PRESEDO, INMACULADA DELGADO
– Ikastetxeko ikasleen bi ordezkari: DANIEL POZO, ENEKO EGAÑA
– Ikastetxeko administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat : AINARA ZAPIAIN