DBH

ZER ESKEINTZEN DUGU?

Derrigorrezko ikasgaiak:

 • Balio Zibiko eta Etikoak (1. DBH)
 • Biologia eta Geologia (3. DBH)
 • Erlijioa
 • Euskara eta Literatura
 • Fisika eta Kimika (3. DBH)
 • Gaztelania eta Literatura
 • Geografia eta Historia
 • Gorputz Hezkuntza
 • Ingelesa
 • Matematika
 • Musika (1. eta 3. DBH)
 • Natura Zientziak (1. eta 2. DBH)
 • Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza (1. eta 2. DBH)
 • Teknologia eta Digitalizazioa (2. eta 3. DBH)
 • Tutoretza

Hautazko ikasgaiak:

DBH 1

  • Frantsesa
  • Ongizate Fisikoa eta Emozionala
  • Teknologiaren eta Digitalizazioaren Hastapenak

   

  DBH 2

  • Barnekotasuna eta Emozioen Kudeaketa
  • Frantsesa
  • Teknologia Tailerra

   

   DBH 3

  • Adierazpen Artistikorako Hastapenak
  • Frantsesa
  • Kultura Klasikoa
  • Ongizate Fisikoa eta Emozionala

   

  DBH 4

  • Biologia eta Geologia
  • Ekonomia eta Ekintzailetza
  • Fisika eta Kimika
  • Latina
  • Prestakuntza eta Orientazio Pertsonala eta Profesionala
  • Teknologia
  •  
  • Adierazpide Artistikoa
  • Digitalizazioa
  • Frantsesa
  •  
  • Arte Eszenikoak
  • Garapen Pertsonalari eta Sozialari Aplikatutako Filosofia
  • Kultura Zientifikoa
  • Lanbide Jarduerari Aplikatutako Zientziak

TUTORETZA eta ORIENTAZIOA

Ikasle guztiei zuzenduriko laguntza-prozesu jarraia eta sistematikoa da eta arreta berezia jartzen da oinarrizko konpetentziak eskuratzeko, ikasleak beren proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen eta herritartasuna gauzatu dezaten.

Tutoretza eta Orientazio Plana (TTP) lau ardatz hauen arabera antolatuko da:

 1. Garapen pertsonala
 2. Besteekiko harremanak
 3. Orientazio akademiko profesionala
 4. Ikaskuntza prozesuak

BEREZKO HEZKUNTZA-METODOLOGIA: ITB

Berezko identitatea duen testuinguru pedagogiko eta pastorala da. Molde berri eta argia proposatzen du antolatzeko garaian. Metodologia ikuspegitik eta ebaluatzeko moduan ere proposamen berritzaile zein zehaztua eskaintzen digu. Pertsonaren heziketari zentzu osoan  erreparatzen dio gizabanakoaren  dimentsio denei garapenaren etapa desberdinetan arreta eskainiz: dimentsio emozionala, kognitiboa, gorputzarena, gizartekoa eta espirituala. Ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bihurtzen da era horretara.

Informazio gehiago hemen

ANIZTASUNAREN TRATAERA

Pedagogia Terapeutikoko irakasleen laguntza

DBHko 1. eta 2. mailetan dauden hezkuntza-premia bereziak (HPB) dituzten ikasleei bideratuta. Bigarren hezkuntzako helburuei begira lan egiten da, edota aurreko etapako helburuak gainditzeari begira curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) eginez.

Curriculum Anitzeko programak (CA)

DBHko CAko programak aniztasunari erantzuteko neurriak dira, eta DBHko 3. edo 4. mailan eskolatuta egonda ikasteko edo eskolara egokitzeko zailtasun nabarmenak nahiz ikaskuntza-erritmo desberdinak dituzten ikasleei zuzenduta daude. Ikasle horiei DBHko graduatu-titulua lortzen laguntzea dute xede. Curriculum anitzeko programek, oro har, bi ikasturte irauten dute, hirugarren mailatik etapa amaitu arte.

Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektua (HBSP)

Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) hezkuntzaren arloko ekintzak dira, gizarte- edo kultura-egoera zaurgarrian dauden edota eskolan moldatzeko zailtasun handiak dituzten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) lehen edota bigarren mailako ikasleei zuzenduak.

Hizkuntza Indartzeko Programak

Ikasle etorri berriei zuzendutako hizkuntza indartzeko programak dira, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak ez ezagutzearekin lotutako komunikazio-zailtasun handiak badituzte proposatutako eskolatzeari dagokion eskola-dinamikan parte hartzeko.