DBH

 • HItzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia
 • Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
 • Elkarbizitzarako konpetentzia
 • Ekimenerako eta ekiteko espiriturako kopetentzia
 • Izaten ikasteko konpetentzia
 • Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia
ESO La Salle
 • Matematikarako konpetentzia
 • Zientziarako konpetentzia
 • Teknologiarako konpetentzia
 • Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
 • Arterako konpetentzia
 • Konpetentzia motorra
 • Barnekotasuna

TUTORETZA eta ORIENTAZIOA

Ikasle guztiei zuzenduriko laguntza-prozesu jarraia eta sistematikoa da eta arreta berezia jartzen da oinarrizko konpetentziak eskuratzeko, ikasleak beren proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen eta herritartasuna gauzatu dezaten.

Tutoretza eta Orientazio Plana (TTP) lau ardatz hauen arabera antolatuko da:

 1. Garapen pertsonala
 2. Besteekiko harremanak
 3. Orientazio akademiko profesionala
 4. Ikaskuntza prozesuak

ZER ESKEINTZEN DUGU?

Derrigorrezko ikasgaiak:

 • Euskara eta Literatura
 • Gaztelania eta Literatura
 • Atzerriko lehen hizkuntza: Ingelesa
 • Matematika
 • Geografia eta Historia
 • Heziketa Fisikoa
 • Erlijioa
 • Biologia eta Geologia
 • Fisika eta Kimika
 • Teknologia
 • Musika
 • Plastikako, ikusizko eta ikus-entzunezko Hezkuntza
 • Tutoretza

Hautazko ikasgaiak:

 • Latina
 • Ekonomia
 • Plastikazko, Ikusizko eta ikus-entzunezko Hezkuntza
 • Biologia eta Geologia
 • Fisika eta Kimika
 • Teknologia
 • Informazio eta Komunikazio Teknologiak
 • Ekintzailetza

BERRITZE PROIEKTUA: SEIN

 • Pedagogia berritzeko proiektua
 • La Salle ikastetxe Sareak egina
 • Ikasteko bere metodoa elkarlanean dago oinarritua
 • Oinarrizko gaitasunen garapena
 • Helburu nagusia etorkizuneko pertsonak prestatzea da: berritzaileak, sortzaileak, kritikoak, autonomoak, komunikatzaileak
 • Diziplina anitzekoa

ANIZTASUNAREN TRATAERA

Pedagogia Terapeutikoko gela (PT)

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei bideratua (HPB)

PT gelan bigarren etapako helburuei begira lan egiten da, edota aurreko etapetako helburuak gainditzeari begira, curriculuma horretara egokituta (A.C.I.).

Esku hartze globaleko proiektuak eta berariazko indargarriak

Ondorengo baldintza hauetako edozein betetzen dituzten DBHko 2. mailako ikasleei zuzendua:

 1. a) Eskola-atzerapen larria duten ikasleak, batez ere baliabideen alorrean, eta ahultusuna nozitzen duten gizarte-egoerekin lotuta.b) Eskola-ingurunera egokitzeko zailtasunak dituzten eta aldi berean ikaskuntzan atzerapena duten ikasleak.

Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak, curriculum aniztasunaren bidez

Ondorengo baldintza hauek betetzen dituzten 16 -18 urteko ikasleei zuzendua:

 1. a) Lehen Hezkuntza edo DBHko maila bat errepikatua duten ikasleak
  b) 3. DBH egin ondoren, 4. mailara pasa ezin duten ikasleak
  c)Gainditzeko 4 (gehienez) irakasgairen baitan dauden ikasleak
  d) Ikasteko erritmo motela, baina lanerako eta ikasteko jarrera positiboa duten ikasleak
  e) Graduatua bigarren hezkuntzan lortu eta horren ondoren Lanbide Heziketako ikasketak egiteko ikasleak

ZERBITZUAK

 • Jangela
 • Ikasketa gela
 • Bideo gela
 • Informatika gela
 • Liburutegia-mediateka
 • Musika gela
 • Teknologia gela
 • Laborategiak
 • Pilotaleku estalia
 • Futbol-zelaia
 • Gimnasioa
 • Areto Nagusia