Batxilergoak

Ezaugarriak

Irteerak:Unibertsitatea /  Goi Mailako Heziketa Zikloak
Maila:Derrigorrezko Bigarren Ondorengo Hezkuntza (DBOH)
Titulazioa:Batxilergoa
Kurtso Kopurua:2

Gai komunak

 
 • Lehenengo ikasturtea
  • Gaztelera eta Literatura I
  • Euskera eta Literatura I
  • Ingelesa I
  • Filosofia
  • Kultura Zientifikoa
  • Gorputz Heziketa
  • Erlijio Heziketa- Tutoretza
 • Bigarren ikasturtea
  • Gaztelera eta Literatura II
  • Euskera eta Literatura II
  • Ingelesa II
  • Historia
  • Erlijio Heziketa

ZIENTZIAK

  
Lehen maila.Bigarren maila.
 • Matematika I (derrigorrezkoa)
 • Fisika eta Kimika (derrigorrezkoa)
 • Marrazketa I
 • Biologia eta Geologia
 • Matematika II (derrigorrezkoa)
 • Fisika (derrigorrezkoa)
 • Kimika (derrigorrezkoa)
 • Marrazketa II
 • Biologia II
 • Anatomia
 • Industri teknologia I
 • Frantsesa Atzerriko 2. hizkuntza I
 • Psikologia
 • Industri Teknologia
 • Frantsesa Bigarren Hezkuntza II

GIZA ETA GIZARTE-ZIENTZIA

 
Lehen maila.Bigarren maila.
 • Gizarte-zientziei aplikatutako Matematika I (derrigorrezkoa)
 • Latina I
 • Mundu Garaikidearen historia
 • Ekonomia
 • Gizarte-zientziei aplikatutako Matematika II
 • Latina II
 • Geografia
 • Artearen historia
 • Enpresarako ekonomia
 • XX Mendeko Euskal eta Espainako Literatura
 • Atzerriko 2. hizkuntza: frantsesa I
 • Psikologia
 • Atzerriko 2. hizkuntza: frantsesa II

Irungo La Salle eskaintzen dizkizu:

 • Kalitatezko hezkuntza
 • Prestakuntza integrala
 • Geroako edozein aukerarako bidea ematen dituzten ibilbideak, lanbide heziketan zein unibertsitate ikasketetan
 • Aholkularitza pertsonalizatua
 • Hizkuntza ereduak: A, B eta D
 • Atzerriko ikastetxeekiko ikasle-trukeak
 • Kultura Zientifikoa ingelesez
Acceso:Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Salidas:Universidad  /   Ciclos Formativos de Grado Superior
Nivel:Educación Secundaria Post Obligatoria
Titulación:Bachillerato
Nº de cursos:2
Modelos lingüístico:A (castellano),B (bilingüe) y D (euskaraz)

 

Curso primeroCurso segundo
 • Lengua Castellana y Literatura I
 • Euskera y Literatura I
 • Inglés I
 • Filosofía
 • Educación Física
 • Formación Religiosa- Tutoría
 • Cultura Científica
 • Lengua Castellana y Literatura II
 • Euskera y Literatura II
 • Inglés II
 • Historia
 • Formación Religiosa

CIENCIAS

CURSO PRIMEROCURSO SEGUNDO
 • Matemáticas I (obligatoria)
 • Física y Química (obligatoria)
 • Dibujo I
 • Biología y Geología
 • Matemáticas II (obligatoria)
 • Física (obligatoria)
 • Química (obligatoria)
 • Dibujo II
 • Biología II
 • Anatomía
 • Tecnología Industrial I
 • 2º idioma extranjero:Francés I
 • Tecnología Industrial II
 • Psicología
 • 2º idioma extranjero : Francés II

Irungo La Salle te ofrece:

 

 • Una enseñanza de calidad
 • Una formación integral
 • Itinerarios abiertos tanto a la  formación profesional como universitaria
 • Una orientación personalizada
 • Modelos lingüísticos A, B y D
 • Intercambios con centros extranjeros
 • Cultura Científica en Inglés
as:Universidad / Ciclos Formativos de Grado Superior
Nivel:Educación Secundaria Post Obligatoria
Titulación:Bachillerato
Nº de cursos:2

Materias comunes

Curso primeroCurso segundo
 • Lengua Castellana y Literatura I
 • Euskera y Literatura I
 • Inglés I
 • Filosofía
 • Educación Física
 • Formación Religiosa- Tutoría
 • Cultura científica
 • Lengua Castellana y Literatura II
 • Euskera y Literatura II
 • Inglés II
 • Historia
 • Formación Religiosa

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Curso primeroCurso segundo

Matemáticas aplicadas

a las CC.SS. I

Latín I
 • Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II
Latín II
 • Historia de Mundo Contemporáneo
 • Economía
 • Economía del la Empresa
 • Historia de la Filosofía
 • Geografía
 • Literatura vasca y española del siglo XX
 •  2º Idioma Extranjero: Francés I

 

 • Psicología
 • 2º Idioma Extranjero : Francés II

Irungo La Salle te ofrece:

 • Una enseñanza de calidad
 • Una formación integral
 • Itinerarios abiertos tanto a la formación profesional como universitaria
 • Una orientación personalizada
 • Modelos lingüísticos A, B y D
 • Intercambios con centros extranjeros
 • Cultura científica en Inglés